Rejestr umów

herb jednostkiPowiat Słupski

Rejestr umów cywilnoprawnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych.

Rejestr umów

Lista umów

Numer Wartość netto PLN Wartość brutto PLN Przedmiot umowy Data zawarcia Podmiot Początkowa data obowiązywania Końcowa data obowiązywania Rodzaj umowy Pracownik / Komórka organizacyjna Miejsce zawarcia umowy Wartość faktury PLN Wysokość współfinansowania PLN Finansowana ze środków UE Informacje uzupełniające Skan umowy